S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Vela 39% Ide to 30% Nie príliš 17% Vôbec 14%

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Firma Miroslav Hardoň-KORY, Vansovej 9, 08001 Prešov, e-mail : kory@condornet.sk, www.velkoobchodarcekov.sk,  telefón : 0903 834 950, IČO : 36902195, IČ DPH: SK1020010354, ďalej len predávajúci, pôsobí na trhu Slovenskej republiky od roku 2000.

 

PRED REGISTRÁCIOU SI, PROSÍM, PODROBNE PREČÍTAJTE TIETO :

 

Záväzné obchodné podmienky

 

1. Registrácia kupujúceho spotrebiteľa sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom registračného systému predávajúceho na webovej stránke http:// www.velkoobchodarcekov.sk

Tento úkon je bezplatný, slúži na vzájomnú komunikáciu a zobrazenie cien v internetovom obchode, ktoré sú prístupné len registrovaným spotrebiteľom .

Zaregistrovaním dáva kupujúci súhlas k zasielaniu ponúk a oznamov v zmysle a podľa par. 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

2. Všeobecné ustanovenie. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje Záväzné obchodné podmienky vyhlásené a zverejnené predávajúcim, ktoré sú dňom nadobudnutia účinnosti pre obe strany záväzné.Ostatné neupravené vzťahy sa riadia, vo vzťahu ku spotrebiteľom, v zmysle a podľa Občianského zákonníka, zákona č. 108/2000 Z.z., zák. č. 428/2002 Z. z., zák. č. 22/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, resp. ostatnými platnými právnymi predpismi SR.

3. Predmetom predaja ( zmluvy ) sú iba položky vyslovene uvedené v objednávke. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zaslanej kupujúcim. Pri vyplňovaní objednávky je potrebné s maximálnou starostlivosťou vyplniť typ a názov výrobku. Dodávaný tovar vyhovuje normám a predpisom platným v EÚ.

4. Objednávka, cenník. Podmienkou platnosti elektronickej záväznej objednávky je vyplnenie formulára predpísanými údajmi a náležitosťami. V elektronickom katalógu sa kupujúcemu , po prihlásení pod jeho registračným číslom, zobrazujú platné ceny bez DPH . Na základe cenového zvýhodnenia sú následne ceny upravené a premietnuté do príslušného daňového dokladu. Spotrebiteľ môže objednávať po jednotlivých kusoch.

Záväzná objednávka kupujúceho nadobúda účinnosť okamihom jej doručenia predávajúcemu.

5. Cena a platba. Ponukové ceny uvedené na stránkach http:// www.velkoobchodarcekov.sk sú platné okamihom doručenia objednávky predávajúcemu. Ceny sú flexibilné, odrážajú predajné ceny v zahraničí, dopravu, clo, náklady na dopravu a poštovné v SR, cenu práce spojenú s distribúciou, ceny telekomunikaných distribútorov a pod. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Po dodaní a zaplatení tovaru odovzdá predávajúci kupujúcemu doklady, ktoré sa vzťahujú na tovar. Kupujúci  skontroluje dodaný tovar.

6. Záručná lehota, reklamácie. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak nie je uvedené na dodacom liste inak poskytujeme záruku 2 roky.

Odberateľ je povinný vždy pri preberaní tovaru od prepravcu skontrolovať jeho fyzický stav. Každá zistená závada musí byť uvedená na prepravnom, resp. dodacom liste a potvrdená prepravcom. Reklamáciu je potrebné uplatniť najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia tovaru a to vždy písomnou formou. Odberateľ nemá vedľa nárokov z vád tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu ušlého zisku v dôsledku vady tovaru. Reklamovaný tovar, v záručnej lehote, musí byť dodaný predávajúcemu vrátane príslušenstva, ktoré bolo v balení u výrobku a musí byť zabalený v originálnom obale. U drogistického tovaru nesmie byť porušená ochranná fólia, uzáver. Táto, tento nesmú byť porušené. V prípade, že táto ochranná fólia  bude porušená,  bude odberateľovi účtovaná plná cena bez ohľadu na to , že tovar vrátil. Reklamáciu predávajúci vybavuje v lehote do 30 dní. Reklamácia je obvykle vyriešená výmenou, opravou, vrátením peňazí, resp. zľavou po dohode s kupujúcim.

7. Ochrana predávajúceho a spotrebiteľa. Údaje uvedené v registračnom liste nebudú nikdy postúpené tretím osobám. Vzhľadom k okolnostiam veci, najmä však preto, aby si niektorí spotrebitelia ( mladiství ) nezamieňali intenetové obchodovanie so zábavou, spotrebiteľovi, ktorý neodstúpil od objednávky v zákonnej lehote, neprevzal doručený tovar, resp. vrátil tovar v rozpore s bodom 6. Záväzných obchodných podmienok, bude automaticky zrušený registračný kód.

8. Odstúpenie od obchodného vzťahu ( objednávky ). Predávajúci je oprávnený odstúpiť od objednávky spotrebiteľa do siedmych pracovných dní, o čom informuje spotrebiteľa. V prípade, že spotrebiteľ zadal do registračného listu klamlivé údaje je predávajúci oprávnený odstúpiť od plnenia kedykoľvek a súčasne zrušiť registračný kód spotrebiteľa.

9. Dodacie podmienky, náklady na dodanie tovaru. Dodacia lehota sa spravidla pohybuje od 2 - 7 pracovných dní.

Spotrebiteľ , ktorého celková hodnota nákupu sa rovná, alebo presiahne 200 eur bez DPH nehradí náklady na dodanie tovaru. V ostatných prípadoch je za dopravu účtovaná sume 5,-eur.

10.Platba za tovar. Zákazník za tovar platí dobierkou.

 

 

Yzc5MTd